Giao thông thuận tiện

Trải nghiệm cuộc sống thuận tiện – Nơi quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, biến những điều không thể thành có thể

Cộng đồng cư dân dự án khác

Khu đô thị

Cộng đồng TQK GOLDEN LAND

Cộng đồng TQK GOLDEN LAND gần gũi, đoàn kết với chất sống văn minh hiện đại, tạo nên bức tranh cuộc sống tại thành phố Biển hồ sống động, an yên, hạnh phúc