Khởi nguồn hạnh phúc

TQK GOLDEN LAND: Ngày cuối tuần tươi đẹp đúng chuẩn “Chất sống Đại dương” với những hoạt động độc đáo: Chèo thuyền Kayak, BBQ bên bờ biển, thả diều…

Cộng đồng cư dân dự án khác

Khu đô thị

Cộng đồng TQK GOLDEN LAND

Cộng đồng TQK GOLDEN LAND gần gũi, đoàn kết với chất sống văn minh hiện đại, tạo nên bức tranh cuộc sống tại thành phố Biển hồ sống động, an yên, hạnh phúc